Powłoka LeoShell dla Windows

LeoShell™ jest alternatywną powłoką dla systemu operacyjnego Windows 2000, XP, 2003, 7 oraz 8.1 (32-bit). Jest nakładką dla osób otwierających dużą ilość dokumentów, webmasterów, programistów oraz... osób lubiących zmieniać wygląd systemu oraz lubiących funkcjonalności znane z systemu operacyjnego Linux.

Ile kosztuje licencja programu LeoShell?

Program LeoShell jest aplikacją całkowicie darmową i taka pozostanie na zawsze. Jeżeli jednak chcesz pomóc w udoskonalaniu aplikacji, możesz pomóc w jej testowaniu lub pomóc finansowo w jej utrzymaniu (domena, serwer, zakupienie innych wersji systemu operacyjnego Windows – to niestety kosztuje).

Jak pobrać aplikację?

Wersję 1.31 (2017-03-27) powłoki LeoShell możesz pobrać tutaj. Pamiętaj jednak, że aplikację tą pobierasz i instalujesz na własne ryzyko oraz że autorka niniejszego oprogramowania nie ponosi odpowiedzialności za udowodnione ani nieudowodnione szkody wywołane przez aplikację. Staram się jednak, aby aplikacja była dobrej jakości, ponieważ sama jej używam.

Funkcje udostępniane przez nakładkę LeoShell

LeoShell™ udostępnia pulpit, który umożliwia umieszczenie bardzo dużej liczby ikon. Można go uzyskać dzięki możliwości tworzenia «katalogów ikon». Po kliknięciu takiego katalogu wszystkie widoczne ikony znikają, a pojawiają się ikony znajdujące się wewnątrz katalogu. Umożliwia to podział tematyczny skrótów, co skraca czas szukania potrzebnej ikony. Oczywistą rzeczą jest możliwość tworzenia katalogów ikon wewnątrz innych. Na pulpicie można umieszczać, oprócz zwykłych skrótów, ikony służące do przeglądania katalogów oraz dysków w wygodnym menu. Menu takie można dostosować tak, aby były wyświetlane tylko pliki określonych typów z dodatkową możliwością kolorowania poszczególnych typów. Opcjonalnie z takim menu można skojarzyć program uruchamiający (ale nie jest to wymagane) oraz wskazać, czy mają być wyświetlane pliki ukryte.

Menedżer pulpitów – inaczej menedżer obszarów roboczych – to kolejne narzędzie zwiększające funkcjonalność twojego systemu operacyjnego. Pozwala on na stworzenie 25 obszarów roboczych, co pozwoli Ci na pogrupowanie otwartych okien i ułatwi poruszanie się między nimi. Możliwość skonfigurowania okna menedżera pulpitów, tak aby pokazywał okna w postaci ramek z półprzezroczystym tłem pozwoli z łatwością zauważyć, że poszukiwane okno jest zakryte przez inne. Okna można przenosić myszką pomiędzy obszarami roboczymi, przenosząc ich miniaturę w oknie menedżera.

Dla osób, którym nie podoba się standardowy wygląd okien, program LeoShell został wyposażony w menedżer okien. Menedżer okien pozwala na zmianę wyglądu wybranych elementów. Dostępna jest możliwość zmiany wyglądu obramowania okien, przycisków oraz wyskakującego menu. Dodatkowo, gdy menedżer okien jest włączony, można przesuwać okna zmaksymalizowane oraz «niedostępne», a także zwijać okno do samego paska tytułowego. Ramki okien oraz przyciski okien «niedostępnych» są wyświetlane w odcieniach szarości. Jeżeli w którejś aplikacji menedżer okien sprawiłby problemy (w chwili obecnej nie znam takich aplikacji) można wyłączyć menedżer okien selektywnie tylko dla tej aplikacji poprzez zaznaczenie we właściwościach skrótu opcji «wyłącz menedżer okien LeoShell».

Wsteczna analiza wywołań procedury – Funkcja ta pozwala programistom wychwycić błędy w aplikacji, które nie powodują wyświetlenia standardowego okna z opisem błędu lecz powodują natychmiastowe zakończenie aplikacji bez komunikatu. Funkcja ta potrafi przeanalizować wsteczne wywołanie procedur/funkcji i podać adresy kilku ostatnio wywołanych procedur/funkcji. Opcja ta jest dostępna tylko w fazie normalnego uruchomienia programu (nie debugowanego), przy włączonym menedżerze okien. Wyłączenie menedżera okien powoduje również dezaktywację tego narzędzia.

Dla polskich twórców stron internetowych LeoShell został wyposażony w narzędzie zamiany polskich znaków na encje, dostępne z poziomu menu LeoShell jako «opcje klawiatury». Podczas pisania w dowolnym programie litery ą, ę, ć itd., zamieniane są automatycznie na encje: &# 261;, &# 281;, &# 263;. Dostępne są także specjalne symbole jak cudzysłowy ([Ctrl]+['] oraz [Ctrl]+[Shift}+[']), spacja nierozłączna ([Ctrl]+[Spacja]) oraz znaki specjalne HTML (wywoływane z dodatkowym naciśnięciem klawisza [Alt]). Strony powstałe w ten sposób nie potrzebują konwersji w specjalnych programach. Narzędzie to umożliwia także stosowanie spacji twardej we wszystkich programach jako znaku o kodzie 160 (niekodowanego jako HTML).

LeoShell zabezpiecza system operacyjny przed niezamierzonym zamknięciem. W momencie, gdy aplikacja po zainstalowaniu chce bez pytania zrestartować komputer, zostanie wyświetlone okno zamykania systemu pochodzące z programu LeoShell. Zamknięcie tego okna nie spowoduje zakończenia sesji. W przyszłości planowane jest dodanie opcji wymuszonego zamknięcia systemu o określonej godzinie.

Nakładka ta posiada także wygodne w obsłudze menu LeoShell (odpowiednik menu start). Przy długiej liście programów wyświetlane jest jako menu przewijane, zamiast kilkukolumnowego, które czasami mogłoby się nie zmieścić na ekranie. Menu to można wywołać klikając prawym przyciskiem w wolny obszar menedżera zadań albo pulpitu. Menu jest przyjazne dla osób mających problemy z precyzyjnym prowadzeniem wskaźnika myszy – menu podrzędne pokazuje się po kliknięciu i znika dopiero po kliknięciu poza nim.

Menedżer zadań to obiekt zastępujący pasek zadań. Posiada pełną funkcjonalność standardowego paska zadań powiększoną o  grupowanie okien pochodzących z tej samej aplikacji oraz wyświetlanie programów ukrytych. Z poziomu menedżera zadań można przejść do dowolnego okna programu (nawet jeżeli znajduje się na innym obszarze roboczym), zakończyć aplikację lub – gdy nie odpowiada – zabić proces. Menedżer zadań obsługuje ikony powiadomień systemowych, wyświetlane w jego dolnej części. W przeciwieństwie do tego co możesz przypuszczać, nie zajmuje na ekranie wiele miejsca. Jest to pionowy, wysuwany po kliknięciu panel, położony z lewej lub prawej strony ekranu (zależnie od konfiguracji).

Menedżer procesów – jest to najnowsza funkcja programu LeoShell służąca do modyfikowania priorytetu wątku i priorytetu procesu uruchamianej aplikacji oraz pozwalająca wykonać inne akcje na uruchamianej aplikacji, jak na przykład: maksymalizacja, minimalizacja lub zamknięcie okna. Pozwala również zdefiniować okno (po nazwie lub klasie) do automatycznego zamknięcia natychmiast po pojawieniu się na ekranie. Można więc tę funkcje wykorzystać do ukrywania reklam z innych programów.