Nowe funkcje

Poniżej przestawiam historię nowości w kolejnych wersjach LeoShell.

Wersja 1.30 (2016-05-03)

 * Poprawa emulacji funkcji API związanych z Windows 8.1.

 * Nowe polecenie «Wyłącz MSDWM» dedykowane dla Windows 8.1 – należy używać ostrożnie. Skutek zadziałania polecenia jest nieodracalny do czasu wylogowania się z systemu i ponownego zalogowania.

 * Poprawa kilku błędów.

Wersja 1.29 (2015-07-19)

 * Program działa pod systemem Windows 8.1.

 * Program dodaje obsługę kompozycji Classic Window w Windows 8.1. Aby włączyć obsługę tej kompozycji, należy po instalacji programu przejść do opcji «Wygląd» w menu LeoShell, wybrać opcję «Okna innych aplikacji», po czym wyczyścić wszystkie zaznaczenia w oknie. Po zatwierdzeniu wyboru, okna powinny wyglądać tak, jak za dawnych czasów – jednak kolorystyka okien będzie inna.
Aby dostosować kolorystykę okien, wielkość czcionki oraz wielkość elementów należy w menu «Wygląd» wybrać «Kolory i czcionki systemowe». Poniżej widok okna, które pozwala na zmianę wyglądu poszczególnych elementów kompozycji – bardziej szczegółowo niż pozwala na to standardowe systemowe okno ustawień (niedostępne w Windows 8.1).

 * Dodałam możliwość wyświetlenia ikony maksymalizacji w oknach, które pozwalają na ich skalowanie – dotyczy tylko sytuacji, gdy obramowanie okien jest podmienione.

 * Usunęłam dotychczas znalezione i zgłoszone błędy.

Zapowiedź wersji 1.29

Wersja 1.24 (2013-03-24)

Dodałam wskaźnik zużycia baterii obok zegara. Opcja dostępna jest jedynie dla komputerów typu laptop. Dodatkowo, gdy pozostanie 15% pojemności baterii, zostanie wyświetlony komunikat o wyczerpaniu baterii.
Dodałam możliwość prostego wyszukiwania w menu. Wystarczy zacząć pisać, gdy aktywne jest okienko menu. Kolejne pasujące pozycje można wskazywać używając strzałek w górę i w dół.
Poprawiłam wylistowywanie aplikacji na pasku zadań.

Wersja 1.21 (2012-07-31)

Dodałam nowe narzędzie – schowek rozszerzony. Narzędzie to pozwala zapamiętywać i ponownie wykorzystać dane skopiowane z różnych programów. Dane są dostępne do czasu ich skasowania lub usunięcia podczas kopiowania nowszych informacji do schowka.
Aby ponownie użyć dane ze schowka, należy użyć przycisku «Wybierz» i następnie użyć polecenia «Wklej» w aplikacji docelowej.
Schowek rozszerzony współpracuje ze wszystkimi formatami danych (również z niestandardowymi).

Wersja 1.20 (2012-07-05)

Dodałam obsługę tapet w formacie JPEG oraz PNG.

Wersja 1.19 (2012-07-01)

Polepszyłam obsługę wielopoziomowego pulpitu. Od wersji 1.19 dostępna jest możliwość grupowego usuwania ikon z pulpitu oraz możliwość szybkiego ich porządkowania metodą kopiuj/wklej pomiędzy poszczególnymi poziomami pulpitu.

Wersja 1.18 (2012-06-30)

Od tej wersji LeoShell obsługuje możliwość dostosowywania koloru obramowania, barwy menu oraz kontrolek do koloru interfejsu aplikacji.
Ponieważ często aplikacje nie dostosowują koloru interfejsu do kolorów systemowych, postawiłam na odmienny sposób pogodzenia kolorów aplikacji oraz kolorów elementów systemowych niż miał w zamyśle gigant z Redmond. Leoshell jako pierwsza aplikacja udostępnia tą funkcję dla innych programów.

Poniżej przedstawiam wygląd kilku programów po wybraniu skórki z obsługą tej funkcji

Wersja 1.17 (2012-05-27)

Dodałam opcję oszczędności pamięci operacyjnej. Istnieje możliwość uruchomienia aplikacji bez skórki okien oraz możliwość uruchomienia aplikacji bez tapety pulpitu. W tym celu wystarczy wybrać skórkę o nazwie «Bez skórki.bmp» oraz wybrać «pełny kolor» w oknie «Korekcja graficzna pulpitu».