Formatowanie tekstu

Pamiętaj: nie wciskaj entera na końcu każdej linii. Używaj entera tam gdzie trzeba, czyli do rozpoczęcia nowego akapitu, przed wstawieniem punktu listy lub nagłówka. Tekst sam się rozłoży tak, aby nie wystawał za okno. Pogrubień i podkreśleń używaj z rozwagą (nie za dużo), są na to wyczulone wyszukiwarki internetowe.
Tekst w dwóch nawiasach kwadratowych definiuje link
Wpis z klawiatury:
[[http://www.leoshell.com/ Powłoka LeoShell]]
Widoczny wpis:
Powłoka LeoShell
Gwiazdka na początku linii definiuje element listy pierwszego rzędu.
Wpis z klawiatury:
* Element listy
Widoczny wpis:

 * Element listy

Dwie gwiazdki na początku linii definiują element listy drugiego rzędu.
Wpis z klawiatury:
** Element listy
Widoczny wpis:

   - Element listy

Kreska i znak większości definiują wcięcie pierszego wiersza.
Wpis z klawiatury:
-> To jest akapit tekstu, w którym zostało zastosowane wcięcie pierwszego wiersza.
Widoczny wpis:

To jest akapit tekstu, w którym zostało zastosowane wcięcie pierwszego wiersza.

Znak większości na początku linii definiuje; wyrównanie do prawej.
Wpis z klawiatury:
> To jest akapit wyrównany do prawej.
Widoczny wpis:

To jest akapit wyrównany do prawej.

Znak mniejszości na początku linii definiuje; wyrównanie do lewej.
Wpis z klawiatury:
< To jest akapit wyrównany do lewej. Bez tego akapit byłby wyjustowany.
Widoczny wpis:

To jest akapit wyrównany do lewej. Bez tego akapit byłby wyjustowany.

Kropka na początku linii definiuje; wyśrodkowanie.
Wpis z klawiatury:
. To jest akapit wyśrodkowany.
Widoczny wpis:

To jest akapit wyśrodkowany.

Krzyżyk na początku linii definiuje; nagłówek z wyrównaniem domyślnym.
Wpis z klawiatury:
# To jest nagłówek.
Widoczny wpis:

To jest nagłówek.

Dodanie po krzyżyku znaku mniejszości, większości lub kropki zastosuje odpowiednie wyrównanie.
Wpis z klawiatury:
#> Nagłówek prawy #< Nagłówek lewy #. Nagłówek wyśrodkowany.
Widoczny wpis:

Nagłówek prawy

Nagłówek lewy

Nagłówek wyśrodkowany.

Sam myślnik w linii tworzy separator
Wpis z klawiatury:
-
Widoczny wpis:
Myślnik na początku linii, definiuje złamanie linii i kontynuacje poprzedniego elementu
Wpis z klawiatury:
* Element listy - kontynuacja elementu listy
Widoczny wpis:

 * Element listy
kontynuacja elementu listy

Fraza otoczona wykrzyknikami jest wytłuszczona.
Wpis z klawiatury:
!Przykładowa fraza! jest wytłuszczona.
Widoczny wpis:
Przykładowa fraza jest wytłuszczona.
Fraza otoczona podkreślnikami jest podkreślona.
Wpis z klawiatury:
_Przykładowa fraza_ jest podkreślona.
Widoczny wpis:
Przykładowa fraza jest podkreślona.
Daszek i podkreślnik definiują zapis godziny. Godzinę należy zakończyć dodatkową spacją.
Wpis z klawiatury:
Godzina 16^_30 . (Po minutach dodatkowa spacja)
Widoczny wpis:
Godzina 1630. (Po minutach dodatkowa spacja)
Daszek definiuje indeks górny. Indeks górny należy zakończyć dodatkową spacją
Wpis z klawiatury:
Pojemność silnika: 1200cm^3 . (Po indeksie górnym dodatkowa spacja)
Widoczny wpis:
Pojemność silnika: 1200cm3. (Po indeksie górnym dodatkowa spacja)
Liczba z zakresu 1-3999 otoczona kropkami zamieniana jest na liczbę rzymską
Wpis z klawiatury:
Data: 3 .6. 2007 (Przed kropką rozpoczynającą musi być spacja)
Widoczny wpis:
Data: 3 VI 2007 (Przed kropką rozpoczynającą musi być spacja)
Aktualną datę wprowadza się za pomocą znacznika .dziś. (słowo dziś otoczone kropkami).
Wpis z klawiatury:
Dzisiaj jest .dziś.. (druga kropka kończy zdanie)
Widoczny wpis:
Dzisiaj jest 30-10-2020. (druga kropka kończy zdanie)
Cudzysłowy są zamieniane automatycznie.
Wpis z klawiatury:
"Tekst w cudzysłowie". (Pamiętaj o spacji przed cudzysłowem otwierającym)
Widoczny wpis:
«Tekst w cudzysłowie». (Pamiętaj o spacji przed cudzysłowem otwierającym)